4M предлага на инженерната общност съвременни CAD продукти от 1986. Решенията на 4M задоволяват нуждите на цялата строителна индустрия, като включват професионална CAD среда, архитуктурно проектиране, анализ и проектиране на конструкции, проектиране на ОВИ, електро и водопроводни инсталации, както и други софтуерни приложения.

Последното поколение на продуктите от пакета на 4M въвежда нови стандарти в индустрията чрез иновативната технология BIM (Building Information Modelling – информационен модел на архитектурно-строителния обект), подпомагана и от висококачествена CAD среда. Специално внимание е обърнато на потребителския интерфейс, като са внедрени основните CAD стандарти и функции, така че решенията да са продуктивни от самото начало. Достъпните покупни цени плюс незначителните разходи за обучение правят продуктите ни дори още по-атрактивни.

4M има 80.000 клиенти в над 65 страни, всички от които са подкрепяни от мрежата ни изключително способни стратегически партньори, дистрибутори и прекупвачи. Мисията ни е да поддържаме работното оборудване на инженерите на най-високо технологично равнище, като  в същото време осигуряваме отлично обслужване и гарантция, че софтуерът на 4M ще запази водещите си позиции на пазара.